• Sopkärlstvätt

Sopkärlstvätt - Tvätt av sopkärl i Stockholm

Vi utför sopkärlstvätt i hela storstockholm med vår mobila sopkärlstvätt. Tvätten utförs i ett slutet tvättsystem och allt vatten stannar i den mobila tvätten. Det betyder att vi inte lämnar något efter oss och minskar nersmutsningen på plats,

Vid varje kärltvätt använder vi 7 liter vatten och 38 gram diesel. Tvätten utförs med vatten som hettats upp till 85 grader och trycket i vår kärltvätt är 175 bar. 

 

Sopkärlstvätt

  • Steg 1

  • Steg 2

  • Steg 3

  • Steg 4

  • Steg 5

  • Steg 6

  • Steg 7